604 637 446

Ceník (platný od 01. 04. 2022)


První návštěva-platba 500,-Kč záloha předem (převodem na účet  2301936303/2010) do 48 hodin po obdržení termínu, jinak termín nebude déle rezervován.
Doplatek služby na místě v hotovosti nebo převodem předem na účet 2301936303/2010 nejpozději do dne před termínem návštěvy. 
Při pravidelné spolupráci platba na místě v hotovosti nebo nejpozději den před domluveným termínem převodem na účet 2301936303/2010.Cena

Úvodní psychologická konzultace 1,5 hodiny (90 minut).

  1 400 Kč

Objednání

Pravidelná psychologická konzultace/poradenství 50 minut.

1000 Kč

Objednání

Komplexní psychologicko-pedagogická diagnostika dítěte 3-16 let bez zprávy(3 hodiny, obvykle obsahuje anamnézu, osobnost dítěte, intelekt, motivaci, poruchy učení aj. podle specifik zakázky).

 3 500 Kč

Objednání

Komplexní psychologicko-pedagogická diagnostika dítěte 3-16 let se zprávou pro školu (3 hodiny, obvykle obsahuje anamnézu, osobnost dítěte, intelekt, motivaci, poruchy učení aj. podle specifik zakázky).

 4 000 Kč

Objednání

Samostatné komplexní vyšetření intelektových předpokladů dítěte nebo dospívajícího 3-22 let.

3 000 Kč

Objednání

Individuální terapie nerovnoměrného kognitivního vývoje 45 minut včetně zaškolení rodiče.(Vhodné pro předškoláky a žáky 1.-5. tříd - pozornost, pamět, percepční oslabení, myšlení)

1000 Kč

Objednání

Profesní orientace základní (volba SŠ, VŠ dospívající 14-22 let). Komplexní diagnostika plus konzultace (intelekt, zájmy, motivace, informace o školách a oborech). Doba vyšetření 3 hodiny.

3 500 Kč

Objednání

Profesní orientace balíček (volba SŠ, VŠ): komplexní psychologicko-pedagogická diagnostika v délce 3 hodiny + 2 navazující konzultace á 60 minut (zájmy, osobnost, motivace, orientace v oborech a náročnosti studia ve vztahu k výsledkům diagnostiky).

4 000 Kč

Objednání

Jednorázová poradenská konzultace k volbě SŠ, VŠ bez diagnostiky, 90 minut.

1 500 Kč

Objednání
Kurzy DVPP pro učitele, asistenty pedagoga
Cena

Kurz v rozsahu 6 hodin (cena platí pro všechny nabízené kurzy). 

2 800 Kč

Objednání