604 637 446

Máte doma předškolačku nebo předškoláka? Chcete mít jistotu, že ji/ho dobře připravítě na školu?


Program Předškola jsem vytvořila na základě mých odborných znalostí a dlouhodobých zkušeností z psychologické a pedagogické praxe. V současné době nároky na děti rostou všeobecně, zejména ve vzdělávací oblasti. Rostou nároky na logické myšlení, čtenářské dovednosti, matematické dovednosti, kreativitu, vyjadřovací schopnosti. Přechod z mateřské školy do základní školy je pro děti velmi náročný-to je moje dlouhodobá odborná zkušenost.
Unikátnost programu Předškola spočívá v tom, že je přesně šitý na míru každého dítěte. V prvním setkání s Vaším dítětem udělám komplexní psychologickou diagnostiku školní zralosti a připravenosti. Na základě diagnostiky domluvíme cíle Předškoly a frekvenci setkávání pro Vaše dítě. Program průběžně vyhodnocuji a dávám rodičům tipy na domácí aktivity. 
Výhody:
Program šitý na míru Vašemu dítěti.
Komplexní psychologická diagnostika školní zralosti a přiopravenosti před programem a po programu.
Budu se věnovat pouze Vašemu dítěti.
Rodiče vítáni-pokud chcete být přítomni v době programu, máte příležitost pozorovat Vaše dítě při aktivitách.  
Program je zaměřen na aktuální požadavky školy-tj. zejména na rozvoj myšlení a to slovního, matematicko-logického i prostorově-orientačního. Dále rozvíjí řeč a vyjadřování , sluchové vnímání a zrakové vnímání , pozornost a paměť .
Objednávky na program přijímám nyní do naplnění kapacity. Objednávky telefonicky 604 637 446, e-mailem hubertova72@gmail.com nebo přes odkaz v Ceníku.